Latīniskā kultūrmantojuma centrs

Latīniskā kultūrmantojuma centrs LU HZF ir izveidots 2008. gadā.

Centrs ir Klasiskās filoloģijas un antropoloģijas studiju nodaļas zinātniska vienība, kuras redzeslokā ir ne vien Senās Romas perioda latīniskais kultūrmantojums, bet arī Latvijas teritorijā veidojusies viduslaiku latīņvalodīgā tradīcija. Apzinoties latīņu valodas lomu visas Eiropas kultūrvēsturē, Centra mērķis ir gan aktualizēt Senās Romas perioda kultūrmantojuma klātbūtnes nozīmi viduslaiku un mūsdienu lingvistiskajās, literārajās un kultūras norisēs Latvijā, gan arī sekmēt ar latīniskā kultūrmantojuma apzināšanu un izpēti saistītās zinātniskās, izglītības un kultūras aktivitātes. Centra darbības nozīmīgs aspekts ir studentu, maģistrantu un doktorantu pētnieciskā un tulkošanas darba veicināšana'.

Aktualitātes

♦  Latīniskā kultūrmantojuma centrs kopā ar Hellēnistikas centru līdzdarbojas Baltijas reģiona valstu zinātniskās sadarbības projektā  Colloquium Balticum  (Antīkās  kultūras recepcija). [Regulārs, ikgadējs projekts].

♦    Katru gadu marta beigās Latvijas klasiskie filologi piedalās Eiropas latīņu un grieķu valodas festivālā (Festival Européen Latin Grec), ko 2005. gadā dibinājusi Elizabete Antebi (Elizabeth Antébi). Festivāla ietvaros notiek antīko testu lasījumi: vienā laikā, vienā stundā dažādās pasaules vietās cilvēki vienojas kāda antīkajā pasaulē radīta teksta lasījumā gan oriģinālvalodā, gan tulkojumos. 2021. gada martā noritēja Apūlēja darba „Zelta ēzelis” vispasaules lasījums.

♦    Latīniskā kultūrmantojuma centrs kopā ar Hellēnistikas centru piedalās starptautiskā projektā “Neo-Latin and Humanist Greek Poetry in the Baltic Region. An Anthology”, ko iniciējusi Marburgas Universitāte (Vācija). Projekta ietvaros iekļaušanai Antoloģijā tiek atlasīti un tulkoti angļu valodā Livonijas perioda Latvijā latīņu un grieķu valodā sacerēti dzejnieku humānistu dzejas teksti.

♦   Latīniskā kultūrmantojuma centrā noris darbs pie Rīgas dzejnieku humānistu dzejas tekstu apzināšanas un pētīšanas, kā arī tulkošanas latviešu valodā. Šobrīd tiek tulkots dzejnieka Rutgera Pistorija latīniski sacerētais piemiņas dzejolis Epicēdijs, kas veltīts Rīgas Domskolas pirmajam rektoram Jakobam Batam.