Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latīniskā kultūrmantojuma centrs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.09.2016
Centra vadītāja docente Brigita Cīrule

Latīniskā kultūrmantojuma centrs LU HZF ir izveidots 2008. gadā.

Centrs ir Klasiskās filoloģijas un antropoloģijas studiju nodaļas zinātniska vienība, kuras redzeslokā ir ne vien Senās Romas perioda latīniskais kultūrmantojums, bet arī Latvijas teritorijā veidojusies viduslaiku latīņvalodīgā tradīcija. Apzinoties latīņu valodas lomu visas Eiropas kultūrvēsturē, Centra mērķis ir gan aktualizēt Senās Romas perioda kultūrmantojuma klātbūtnes nozīmi viduslaiku un mūsdienu lingvistiskajās, literārajās un kultūras norisēs Latvijā, gan arī sekmēt ar latīniskā kultūrmantojuma apzināšanu un izpēti saistītās zinātniskās, izglītības un kultūras aktivitātes. Centra darbības nozīmīgs aspekts ir studentu, maģistrantu un doktorantu pētnieciskā un tulkošanas darba veicināšana