Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Projekts „Viduslaiku latīņu teksti Livonijā: Augustīna Eicēdija poēma "Aulaeum Dunaidum" (tulkojums, zinātnisks komentārs, zinātniski raksti)"
Pēdējās izmaiņas veiktas:
11.12.2011

Projekts „Viduslaiku latīņu teksti Livonijā: A. Eicēdija poēma "Aulaeum Dunaidum" (tulkojums, zinātnisks komentārs, zinātniski raksti)” ir projekta „Viduslaiku latīņu teksti Livonijā” pirmais posms, ko iecerēts īstenot ilglaicīgā periodā, jo projekta ietvaros paredzēts apgūt Latvijas viduslaiku latīnisko kultūrmantojumu, tulkojot un komentējot senās Latvijas teritorijā latīņu valodā sacerētos dzejas un prozas tekstus, lai padarītu tos pieejamus plašākam lasītāju lokam – filologiem, vēsturniekiem, studentiem u.c. interesentiem. Projekta īstenošanas rezultātā tiks dots pienesums arī reģionālās kultūrvides izpētei.

Projekta pirmajā posmā divos etapos divu gadu laikā plānots sagatavot publicēšanai 16.gs. Rīgas humānista A. Eicēdija poēmu "Aulaeum Dunaidum", kas kopā ar paskaidrojumiem un komentāriem var papildināt priekšstatu par 16.gs. Rīgas humānistu enkomisko dzeju un turklāt pavērt jaunas dimensijas Livonijas laika Latvijas teritorijas latviešu un kaimiņu tautu vēstures un kultūras izzināšanā.

Livonijas laika Latvijas teritorijā sacerētie latīņu dzejas un prozas teksti ietver vērtīgas liecības par seno latviešu un kaimiņu tautu dzīvi un noskaņojumu noteiktā kultūrvidē, tāpēc ir nepieņemami, ka šis mantojums nav tulkots latviešu valodā – tātad nav plaši pieejams nedz vēsturniekiem, nedz literatūras un kultūras pētniekiem.

Šobrīd aktuāli: ir pabeigts poēmas tulkojums latviešu valodā; gandrīz ir pabeigts darbs pie komentāru un paskaidrojumu sastādīšanas; tiek veikta poēmas atdzejošana un zinātniska raksta gatavošana.

Projekta īstenotāji: LU HZF Klasiskās filoloģijas un Baltistikas nodaļas docētāji, maģistranti, studenti.