Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Baklaura studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.11.2014

Akadēmisko studiju programma, ko nodrošina Klasiskās filoloģijas katedras profesores Vitas Paparinskas vadībā.

Studiju forma: pilna laika klātiene (3 gadi).

Iestājpārbaudījumi: centralizētais eksāmens latviešu valodā un literatūrā, centralizētais eksāmens svešvalodā.

Ieskats programmā īstenotajos kursos:

  • vispārizglītojošie / citu nozaru kursi (Antīkās filozofijas vēsture, Antīkās mākslas vēsture, Senās Grieķijas un Romas vēsture)
  • zinātņu nozaru / apakšnozaru pamatnostādnes, principi, struktūra, metodoloģija (Ievads literatūrzinātnē, Ievads valodniecībā, Pasaules tautu literatūra, Latīņu valoda, Sengrieķu valoda, Bakalaura darba seminārs u.c.)
  • zinātņu nozaru/ apakšnozaru attīstības un aktuālu problēmu kursi (Antīkais eposs, Antīkā lirika, Antīkā drāma, Hellēnisma dzejas žanri u.c.)
  • zinātņu nozaru / apakšnozaru raksturojums un problēmas starpnozaru aspektā (Antīkā oratorproza, Antīkās vēsturiskās prozas tradīcija, Antīkie filozofiskie teksti, Viduslaiku latīņu teksti u.c.)
  • klasisko valodu tiešās pēcteces – mūsdienu Eiropas valodas (jaungrieķu valoda, spāņu valoda, franču valoda)

Diploms: humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā