Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Projekts „Literatūrzinātnes un lingvistikas antīkie avoti: Aristoteļa „Rētorika” (tulkojums, zinātnisks komentārs, pētījumu kopa)”
Pēdējās izmaiņas veiktas:
11.12.2011

Projekts iecerēts kā ilglaicīgs pētījums, lai nodrošinātu Latvijas zinātnes un kultūrvidē pieejamus antīko literatūrteorētiķu un valodnieku nozīmīgākos sacerējumus, kuri iedibinājuši pamatus Eiropas filoloģiskajai domai. Tas nozīmē sagatavot un publicēt latviešu tulkojumus no latīņu/sengrieķu valodas, atbilstošu mūsdienīgu zinātnisko komentāru, kā arī pētījumu kopu, kura būtiskākajos aspektos raksturo konkrēto senatnes autora darbu.

Projekta īstenošanas process un rezultāts veidos pienesumu arī letonikas jomai, bagātinot jēdzienisko/terminoloģijas jomu un radot būtiskāko filoloģijas pamatlicēju sacerējumu pirmtulkojumus latviešu valodā.

Projekta virsmērķis ir radīt latviešu tulkojumos kopā ar mūsdienīgu zinātnisku komentāru un plašākiem vēsturiskiem un kontekstskaidrojumiem literatūrzinātnes un lingvistikas būtiskāko antīko avotu sēriju, kas kalpotu gan studējošajiem, gan speciālistiem, gan arī plašākam interesentu lokam.

Šobrīd aktuāli: ir pabeigts Aristoteļa "Rētorikas" pirmās grāmatas jeb daļas tulkojums latviešu valodā, uzsākts darbs pie komentāru sastādīšanas un glosārija izveides.

Traktāts "Rētorika" sastāv no trīs daļām jeb grāmatām, no kurām pirmajās divās tiek aplūkots, kas ir rētorika jeb runas māksla un kādi ir tās uzdevumi, kā arī iztirzāti pārliecināšanas līdzekļu veidi, savukārt trešajā grāmatā tiek analizēti valodas stila jeb izteiksmes veida aspekti un oratorrunas uzbūve. „Rētorikas” pirmās grāmatas tulkojumu latviešu valodā papildinās piezīmes par specifiskiem antīkās kultūras un vēstures faktiem un glosārijs, kurā apkopoti nozīmīgāko jēdzienu apzīmējumi un to ekvivalenti latviešu valodā. Sa­gatavotie papildmateriāli palīdzēs labāk izprast Aristoteļa domu gaitu, kā arī atklās aktuālo tā laika sociālpolitiskajā un kultūrvēsturiskajā vidē.

Projekta īstenotāji: LU HZF Klasiskās filoloģijas katedras un Latvistikas un baltistikas nodaļas docētāji un studenti