Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU HZF viesojas lektore Despina Catapoti no Egejas Universitātes Grieķijā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
12.03.2013

26.02. 2013-1.03.2013. HZF Klasiskās filoloģijas un antropoloģijas studiju nodaļa uzņēma vieslektori no Egejas Universitātes Grieķijā. Despina Catapoti ir lektore Egejas Universitātes Kultūras tehnoloģiju un komunikāciju nodaļā, studējusi Grieķijā un Lielbritānijā. Viņas pētījumu virzieni ir aptver vēstures un kultūru studijas. Rīgā lektore nolasīja 3 lekciju kursu par Nacionālismu Eiropā, grieķu nacionālās identitātes veidošanos 19. gs. un par muzeja vēstījumu nozīmi identitātes veidošanā. Lekcijas apmeklēja Klasiskās filoloģijas, Kultūras un sociālās antropoloģijas, Vēstures un Filozofijas studiju programmu studenti u.c. interesenti