Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Aicinājums piedalīties konferencē ANTIQUITAS VIVA 2016
Lekt. Ilona Gorņeva
27.10.2015

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Klasiskās filoloģijas katedra, Hellēnistikas centrs un Latīniskā kultūrmantojuma centrs aicina Jūs piedalīties 5. starptautiskajā klasiskās filoloģijas biennāles konferencē ANTIQUITAS VIVA 2016: VĀRDS VĀRDNĪCĀ UN TEKSTĀ, kas notiks Rīgā 2016. gada 7.–8. aprīlī.

 

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ PAGARINĀTS LĪDZ 2016. GADA 25. JANVĀRIM!

Latīņu spārnotais teiciens vēsta, ka vārdiem tikpat liela nozīme kā naudai (verba valent sicut nummi). Vārds un vārdi uzskatāmi arī par humanitārās jomas nosacītu valūtu, kuras aprite lielā mērā ir filoloģiskās domas aizgādībā.

 

Klasiskās filoloģijas biennāles konference Antiquitas Viva, uzmanības lokā paturot klasiskās valodas, aicina pētīt, apcerēt un dalīties pieredzē par vērojumiem un secinājumiem, kas skar vārda dažādās izpausmes, sākot ar tā funkcionēšanu vārdnīcā, kā arī vārdnīcu sastādīšanas aizkulisēm, līdz pat vārda attiecībām ar tekstu.

 

Vārdi, ņemot vērā attiecīgā vēstures posma sociālās un kultūras saites, rada tekstus un kontekstus, kuru nozīmju bagātībai jābūt atainotai vārdnīcā – rīkā, kas fiksē valodas gramatisko un semantisko ainu. Humanitāro zinātņu dažādās jomas (valodniecība, literatūrzinātne, vēsture, filozofija) ir pateicīgas, lai šos jautājumus daudzpusīgi atainotu un veidotos saistoša un izzinoša zinātniskā diskusija.

 

Dalībnieka pieteikumu un referāta kopsavilkumu (PIETEIKUMS) lūdzam atsūtīt konferences rīcības komitejai līdz 2016. gada 25. janvārim pa e-pastu antiquitasviva2016@gmail.com.

Apstiprinājumu par piedalīšanos konferencē Jūs saņemsiet līdz 8. februārim.

 

Konferences darba valodas: latviešu un angļu.

Plānotais referāta ilgums – līdz 20 minūtēm.

Sagatavotos rakstus būs iespējams iesniegt publicēšanai recenzētā rakstu sērijkrājumā ANTIQUITAS VIVA 5: Studia Classica (publicē LU Akadēmiskais apgāds).

Raksta noformēšanas un iesniegšanas prasības saņemsiet konferences laikā.

                                                                                      

Konferences dalības maksa 50 EUR (bankas rekvizīti tiks norādīti e-pastā par referāta iekļaušanu konferences programmā).

 

Papildu informāciju varat saņemt, rakstot uz e-pastu antiquitasviva2016@gmail.com vai zvanot pa tālruni (LU Klasiskās filoloģijas katedra): + 371 6 703 4856 (prof., Dr.philol. Ilze Rūmniece, doc., Dr.philol. Brigita Cīrule, lekt., Dr.philol. Ilona Gorņeva).Adrese:

Latvijas Universitāte
Humanitāro zinātņu fakultāte

Klasiskās filoloģijas katedra
Visvalža iela 4a, Rīga LV 1050

 

 

Saistītās ziņas:  http://www.publikacijas.lu.lv/sample-page/humanitaro-zinatnu-fakultate/antiquitas-viva-studia-classica/

 

Aicinājums angļu valodā šeit.