Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Klasiskās filoloģijas katedra
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.11.2014

Klasiskās filoloģijas katedra ir LU Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF) Klasiskās filoloģijas un antropoloģijas studiju nodaļas struktūrvienība.

Klasiskās filoloģijas katedra tika izveidota 1920. gadā. Līdz pat šim brīdim tā ir vienīgā akadēmiskā struktūrvienība Latvijā, kas pārstāv klasiskās filoloģijas apakšnozari.

Katedras akadēmiskais personāls (profesore Ilze Rūmniece, profesore Vita Paparinska, docente Brigita Cīrule, docente Gita Bērziņa un lektore Brigita Kukjalko) realizē klasiskās filoloģijas studiju programmas bakalaura un maģistra līmenī.

Klasiskās filoloģijas katedra ir arī atbildīga par latīņu un sengrieķu valodas kursu docēšanu Latvijas Universitātē.

Katedra sadarbībā ar Klasiskās filoloģijas un antropoloģijas studiju nodaļas struktūrvienību "Hellēnistikas centrs" kopīgi organizē zinātniskas konferences ("Antiquitas Viva", starptautiskas hellēnistikas konferences, Klasiskās filoloģijas sekciju LU ikgadējās konferencēs), kā arī izdod zinātnisko rakstu krājumus.

Nozīmīga ir katedras mācībspēku piedalīšanās zinātniskajos projektos.

Klasiskās filoloģijas katedra atrodas LU HZF ēkā Visvalža ielā 4a, Rīgā, 308. telpā. Tālrunis: 67034856